Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/02/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hien Luong Bridge - Ben Hai River

Hien Luong Bridge, Ben Hai River and Border Flagpole. For 20 years, this is the boundary separating the two South - North Vietnam - Photo: Cuong Nguyen

Hien Luong Bridge, Ben Hai River and Border Flagpole. For 20 years, this is the boundary separating the two South - North Vietnam - Photo: Cuong Nguyen

As normal as many other lands throughout the country, but until the two regions were divided during the war (1954 - 1975), the Ben Hai river and the land on both banks became famous. Hien Luong's banks have become "witnesses of history" over 20 years carrying the pain of dividing the country. The relic cluster includes on the banks of Hien Luong: Hien Luong Bridge, Ben Hai River, flagpole on the North bank, United House, Border Police Station, loudspeaker rig, monument cluster "Desire for unity" on the bank South, House of the 17th Parallel Museum ...

Bao Quang Tri
http://baoquangtri.vn/Country-and-people/modid/510/ItemID/152033

Mới nhất

Tạo diện mạo mới từ nông thôn mới

20/01/2023 lúc 21:28

LTS: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn gì? Những giải pháp nào được xem là trọng tâm và mang tính đột phá để việc thực hiện Chương trình có hiệu quả?...

Vần tháng giêng

20/01/2023 lúc 16:23

Thơ

Xuân miên man

20/01/2023 lúc 16:20

thơ

Không tưởng tượng ra

20/01/2023 lúc 16:17

thơ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/02

25° - 27°

Mưa

03/02

24° - 26°

Mưa

04/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An