Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Văn học nghệ thuật Quảng Trị tiếp tục tạo ra những bước tiến mới, đóng góp tích cực, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng – văn hóa

Kính thưa quý vị đại biểu!    

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, tôi rất vui mừng đến dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em văn nghệ sỹ lời chào trân trọng, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp đầu xuân năm mới 2017.

Kính thưa quý vị đại biểu!    

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Năm 2016, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tỉnh Quảng Trị cũng như các địa phương khác trong cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị là một trong 4 địa phương phải chịu ảnh hưởng nặng nề sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Mặc dù vậy, với tinh thần ý chí quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tưởng đạt 6,5%,; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.152 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 11,8% so với năm 2015; Công tác cải thiện môi trường đầu tư được quan tâm, đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch. Từ đầu năm đến nay tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 41 dự án với tổng số vốn gần 12.000 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp thu được những kết quả nổi bật; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới chiếm tỷ lệ 24,8%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục có nhiều tiến bộ, các chỉ tiêu tiếp tục giữ vững và nâng cao; Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,94%. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế có bước tiến triển mới. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,94%.

Hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương trong thời gian tới.

Công tác đối ngoại: Là năm được tỉnh hết sức quan tâm, đẩy mạnh. Ngoài việc tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, ký kết các thỏa thuận quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong năm, tỉnh đã đón 6 đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và rất nhiều lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương đến làm việc với tỉnh, qua đó cho thấy sự cố gắng nỗ lực của tỉnh đã nhận được sự quan tâm của Trung ương.

Về xây dựng Đảng: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, Tỉnh ủy đã đánh giá là một năm triển khai một cách đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng với một khối lượng công việc khá lớn và có nhiều nét đổi mới từ công tác Chính trị, tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Nội chính; Dân vận; Kiểm tra giám sát. Có thể nói, đạt được những kết quả nêu trên ngoài sự nỗ lực, quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Trị thì còn có sự đóng góp to lớn của đội ngũ của anh chị em văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành, gắn bó và theo sát sự phát triển của tỉnh nhà.

Những năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có bước phát triển mới; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đến nay Hội đã có hơn 240 hội viên; nhiều hội viên đã được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã thể hiện vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp anh chị em văn nghệ sĩ; tổ chức được nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Điểm nổi bật là hầu hết anh chị em văn nghệ sĩ luôn thể hiện sự vững vàng về quan điểm chính trị, đúng đắn về phương pháp sáng tác theo các xu hướng nghệ thuật tiến bộ, không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mặt trái của cơ chế thị trường cũng như sự xâm nhập của các trào lưu văn hoá ngoại lai. Trên chặng đường sáng tác phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương đất nước, văn học nghệ thuật tỉnh nhà đã nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, khắc hoạ sinh động đời sống kinh tế, xã hội cùng truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của mảnh đất và con người Quảng Trị trong quá trình hình thành, phát triển và hội nhập. Có nhiều tác phẩm xuất sắc được tặng thưởng các giải văn học nghệ thuật ở địa phương, khu vực và Trung ương. Đó là minh chứng sinh động cho sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, sự bền bỉ trong sáng tạo văn học nghệ thuật của anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực cũng như những thành tích tốt đẹp mà đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2016.

Kính thưa quý vị đại biểu!    

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cơ hội lớn, nhưng khó khăn thách thức không nhỏ. Mở cửa hội nhập sẽ tạo ra sự giao thoa, du nhập các trào lưu văn hóa, đòi hỏi việc du nhập, giao thoa phải có sự chọn lọc những giá trị văn hóa tiên tiến đích thực. Trong những năm sắp tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, để con người Việt Nam thật sự là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất, để văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để văn học nghệ thuật Quảng Trị tiếp tục tạo ra những bước tiến mới, có những thành quả tốt đẹp hơn nữa, đóng góp tích cực, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tôi đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và mỗi một anh chị em văn nghệ sĩ cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Hội cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi, thể nghiệm. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển của Hội, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn học nghệ thuật, có giải pháp, bước đi cụ thể, đáp ứng với yêu cầu của văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, bản lĩnh và năng lực sáng tạo, đạo đức và nhân cách nghề nghiệp cho các văn nghệ sĩ; kịp thời biểu dương những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, đồng thời đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc, thiếu tính giáo dục; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tích cực tuyên truyền quảng bá cho các hoạt động và thành tựu của tỉnh về kinh tế - xã hội, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về đổi mới và hội nhập, an ninh - quốc phòng; xây dựng được các hình tượng nghệ thuật sinh động, góp phần tuyên truyền, quảng bá cho vùng đất và con người Quảng Trị với những nét đẹp truyền thống là điểm đến tin cậy, hấp dẫn của bạn bè gần xa.

 Thứ hai, Hơn lúc nào hết, hiện nay, trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá ta, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", chia rẽ, lôi kéo một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đi ngược lại con đường cách mạng; thậm chí thành lập một số tổ chức, hội đoàn bất hợp pháp, gây lo lắng, bức xúc trong giới văn nghệ sĩ và cả xã hội.  Hội văn học, nghệ thuật Quảng Trị cần nhận rõ nguy cơ này để vừa xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vừa quan tâm giáo dục hội viên và toàn thể văn nghệ sĩ trau dồi bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, không ngả nghiêng, dao động, không bị lôi kéo trước cái xấu, cái sai trái; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội gắn với đẩy mạnh “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật” theo Kết luận số 213-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài phải tiến hành bền bỉ, thường xuyên, kịp thời, không tách rời với việc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Chú trọng tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là một công việc hết sức quan trọng, vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ có đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phải giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, gắn bó với cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của sản phẩm văn hoá độc hại, xây dựng môi trường sống tốt đẹp, lành mạnh.

   Thứ ba, Năm 2017 là năm tỉnh ta tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn; 45 năm ngày giải phóng Quảng Trị; 45 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị; 70 năm ngày thương binh liệt sĩ… Ngoài việc Hội cũng như các văn nghệ sĩ có trách nhiệm tích cự tham gia công tác tuyên truyên hướng tới các sự kiện quan trọng đó thì cần tiếp tục vận động hội viên đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị” nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, coi đây vừa là tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu và đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, vừa là trách nhiệm của mỗi anh chị em văn nghệ sĩ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm có chất lượng về đề tài công nhân, công nghiệp, về xây dựng nông thôn mới. Các tác phẩm văn học nghệ thuật đề cập đến người tốt, việc tốt, ca ngợi mặt tích cực, lên án cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, có tác dụng xây dựng nhân cách và văn hóa con người mới thời kỳ CNH - HĐH. Tiếp tục đổi mới công tác xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật, đảm bảo phong phú, đa dạng về nội dung đề tài, tăng về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân. Chú trọng làm tốt ba khâu: sáng tác - công bố tác phẩm - phát hành; mở rộng các hình thức công bố tác phẩm, đưa tác phẩm đến với công chúng, nhất là trong trường học, các cơ quan, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải trong các cuộc thi của Trung ương, khu vực và của tỉnh. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tri thức văn nghệ, thị hiếu thẩm mỹ cho mọi đối tượng, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng; làm tốt công tác định hướng công chúng trong thưởng thức các tác phẩm văn học nghệ thuật; đồng thời hướng dẫn công chúng tham gia phê bình, thẩm định các tác phẩm văn học nghệ thuật, để ngày càng có nhiều hơn nữa các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị và thật sự đi sâu vào lòng bạn đọc, vào công chúng.

  Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hội viên, nhất là những cây bút trẻ tài năng; chú trọng tập hợp hội viên tham gia sáng tác ở các chuyên ngành, lực lượng sáng tác ở các câu lạc bộ của các địa phương, các mầm non nghệ thuật ở các đơn vị, cơ sở, nhằm động viên được nhiều người, nhiều thế hệ tham gia. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ trẻ; thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ; khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn đời sống xã hội để sáng tạo nên những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ngày càng phát triển, đồng thời động viên các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, trí tuệ của mình, cho ra đời những tác phẩm có giá trị cao đóng góp to lớn hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp năm mới 2017 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XV, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cám ơn.

H.T.T.H

*Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân. Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Hồ Thị Thu Hằng

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground