Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/08/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Sự kiện đối thoại

Thành Tân Sở với phong trào Cần Vương

17/04/2014 lúc 09:55


N

hân kỷ niệm 125 năm ngày Vua Hàm Nghi ban Dụ Cần Vương tại Tân Sở (13/7/1885 – 13/7/2010), được sự cho phép của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, được sự bảo trợ khoa học của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, UBND huyện Cam Lộ, Sở VH-TT & DL tổ chức Hội thảo Khoa học “Thành Tân Sở với phong trào Cần Vương”.
...................
 

« 45678 »

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/08

25° - 27°

Mưa

07/08

24° - 26°

Mưa

08/08

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground